Б&#1199гін шымкeнттік 23 жaстa&#1171ы жігіт тeлeфoнын &#1179уaттaндырып жaт&#1179aндa тoк&#1179a т&#1199сіп, &#1179aзa тaп&#1179aны xaбaрлaнды. O&#1179ыс o&#1179и&#1171a 15 шілдeдe бoл&#1171aн. «Шымкeнттe E&#1187бeкші aудaныны&#1187 Сaйрaм aуылынaн 02:30-дa xaбaр т&#1199сті. Aбдуллaбaд к&#1257шeсіндeгі т&#1201р&#1171ын &#1199йдe 1996 жылы ту&#1171aн aзaмaт б&#1257лмeдe тeлeфoнын &#1179уaттaндырып жaт&#1179aн кeзіндe ток&#1179а т&#1199сіп, о&#1179и&#1171а орнында &#1179аза тапты», — деп хабарлады облысты&#1179 т&#1257тенше жа&#1171дайлар департаментіндегілер.

Электр энергиясын тарататын компанияны&#1187 &#1257кілі Ерлан Саухимбаев Тengrinews.kz тілшісіне телефонды &#1179уаттандыру кезіндегі &#1179ауіпсіздіктер туралы айтып берді.

Смартфонды т&#1199німен &#1179уаттандыру &#1257те &#1179ауіпті

Маманны&#1187 айтуынша, Шымкенттегі &#1179ай&#1171ылы о&#1179и&#1171аны&#1187 себебі к&#1257п болуы м&#1199мкін.

«Б&#1201л жерде неше т&#1199рлі фактор бар. Телефонны&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысы &#1178ытайда жасал&#1171ан сапасыз болуы ы&#1179тимал, сырт&#1179ы беті немесе чехолы темірден болуы м&#1199мкін. Телефонны&#1187 &#1257зі &#1241у баста стандарттаудан &#1257тпеген болуы да &#1171ажап емес, — дейді ол. — Б&#1201л жерде телефон&#1171а да &#1179арау &#1179ажет. Егер ол жа&#1187а телефон болса, &#1179ауіпті еште&#1187е бола &#1179оймас еді. Ал ол жа&#1179ында ж&#1257ндеуден шы&#1179са немесе бір жері б&#1201зылып т&#1201рса, телефонны&#1187 аккумуляторы &#1179ыза бастайды. Сол кезде ток немесе &#1257рт &#1179аупі бар».

&#1178ауіпсіздік техникасы бойынша, телефонды &#1179ажетті де&#1187гейге дейін &#1179уаттап бол&#1171аннан кейін оны&#1187 сымын алып тастау керек екен.

«Бізде к&#1257п адам телефонды жатар алдында &#1179уаттандырамын дейді де, &#1201йы&#1179тап &#1179алады. Ал &#1179&#1201рыл&#1171ы т&#1199ні бойы заряд &#1179&#1201рыл&#1171ысына &#1179осулы т&#1201рады. Б&#1201л — &#1257те &#1179ауіпті. Мысалы, аккумулятор не батареяда &#1179анша уа&#1179ыт заряд алатыны жазылып т&#1201рады. Со&#1171ан да &#1179арау керек. Электрге &#1179атысты &#1241рекеттерге абай болу керек. Мысалы, &#1179атты ысы&#1171аннан телефоны&#1187ыз не зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысы &#1257ртенуі ы&#1179тимал», — дейді маман.

Арзан &#1179уаттандыр&#1171ыш сатып алу&#1171а болмайды

Ерлан Саухимбаев телефон &#1179&#1201рыл&#1171ысында вольт аз болатынын айтады.

«Телефонны&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысында 12 вольт&#1179а дейін &#1179уат болады. Б&#1201л негізі адам&#1171а &#1179ауіпсіз. Жалпы, 36 вольт&#1179а дейін адам&#1171а &#1179ауіпсіз саналады. Тіпті, кейбір телефондарды&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысында 3 вольт та болып жатады. М&#1201ны&#1187 б&#1241рі негізі &#1179&#1201рыл&#1171ыны&#1187 бетінде жазылып т&#1201рады. &#1178уаттандыр&#1171ыш&#1179а салып &#1179ойып, телефонын &#1201стап отыратындар бар. Басты &#1179ауіп — осы. &#1178уаттандыр&#1171ышта не телефон ішінде бір кін&#1241рат болып &#1179алса, ток &#1201ру &#1179аупі жо&#1171ары», — дейді ол.

Сонды&#1179тан маман телефон мен оны&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысын ресми д&#1199кендерден сатып алу&#1171а ке&#1187ес береді.

«Телефон мен оны&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысын базардан арзан&#1171а сатып ала салу — &#1179ауіпті. Оны&#1187 барлы&#1171ы арнайы жерде стандарттаудан &#1257туі керек. Оны&#1187 &#1199стіне, б&#1201л &#1179&#1201рыл&#1171ылар&#1171а ешкім кепілдік бермейді. Шынымды айтсам, м&#1201ндай о&#1179и&#1171аларды жиі естідім. Жа&#1179ында бір танысым телефонын зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысына &#1179осып, &#1179асында т&#1201р&#1171ан темір затты &#1201стап &#1179ал&#1171анда ток &#1201р&#1171ан. Жай &#1171ана емес, ай&#1171айлап, &#1201стап т&#1201р&#1171ан темірді жібере алмай &#1179алатындай де&#1187гейде &#1201р&#1171ан. С&#1257йтсек, телефонны&#1187 зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысы т&#1199пн&#1201с&#1179а емес, &#1178ытайдан алын&#1171ан арзан зат екен», — дейді Ерлан.

Оны&#1187 с&#1257зінше, зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысы т&#1199пн&#1201с&#1179а болса, ол телефон &#1179уаты тол&#1171ан со&#1187 автоматты т&#1199рде то&#1179тайды. Ал сапасы нашар, арзан &#1179уаттандыр&#1171ыштарда ондай шектеу жо&#1179, телефонды одан а&#1171ытпайынша заряд беруін то&#1179татпайды.

Ток&#1179а т&#1199скен адамды &#1179алай &#1179&#1201т&#1179ару керек?

Маман адамды ток &#1201рып жат&#1179анын к&#1257ргенде не істеу керек екенін айтты.

«Адамды одан ажыратып алу керек немесе токты &#1257шіру &#1179ажет. Онда да жала&#1187 &#1179олмен ж&#1199гіріп бару&#1171а болмайды. &#1178ол&#1171а т&#1199сетін е&#1187 о&#1187айы — а&#1171аш немесе пластмассадан жасал&#1171ан зат, резе&#1187ке &#1179ол&#1171ап. Осылар ар&#1179ылы токты а&#1171ыту керек немесе адамды ток к&#1257зінен ажырату &#1179ажет», — дейді ол.

&#1240&#1187гімесіні&#1187 со&#1187ында Ерлан Саухимбаев смартфонды &#1179алай зарядтау керек екенін айтты.

«Телефонды бір не екі са&#1171аттан аса &#1179уаттандыру&#1171а болмайды. &#1200йы&#1179тар алдында т&#1199німен зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысына &#1179осып жатуды до&#1171ару &#1179ажет. Сіз &#1201йы&#1179тап жат&#1179анда бір н&#1241рсе болса, &#1179апыда &#1179алып &#1179оюы&#1187ыз м&#1199мкін. Сонымен &#1179атар, зарядтау &#1179&#1201рыл&#1171ысыны&#1187 сапасына да к&#1257&#1187іл б&#1257лген жо&#1179. Сапасы нашар &#1179&#1201рыл&#1171ылар ток &#1201ру мен &#1257ртенуге &#1241кеп со&#1171ады. Телефон не оны&#1187 &#1179уаттандыр&#1171ышы ысып кетсе, дереу оны а&#1171ыта сал&#1171ан д&#1201рыс. Егер осындай &#1179арапайым ережелерді са&#1179тап ж&#1199рсе&#1187із, телефон мен оны&#1187 зарядынан &#1179ауіп т&#1257нбейді», — деді ол.

Комментарии и пинги к записи запрещены.

Комментарии закрыты.